Radúz a Mahulena

POHÁDKA PRO DOSPĚLÉ

Slavné poetické drama, které Julius Zeyer napsal v roce 1896 na motivy slovenské pohádky, přináší příběh velké lásky magurského prince Radúze a tatranské princezny Mahuleny, příslušníků dvou znepřátelených rodů. Jejich vztah musí odolávat odporu rodičů a překonávat kletby a kouzla. Nedílnou součástí inscenace je nádherná hudba Josefa Suka.

V dnešní době jsme až příliš často obklopeni záští a nenávistí, zlobou, lží a přetvářkou. Proto berte náš pohádkový příběh jako upřímné přesvědčení, že i přes všechna protivenství  je naděje na štěstí, spravedlnost a lásku především v našich rukou a srdcích.

VSTUPENKY V PRODEJI OD 3. DUBNA 2023

Výprava, úprava textu a režie: Ladislav Langr
Technika: Martin Kočí, Martin Plaček
Produkce: Vlasta Kočová
Hudba: Josef Suk

Radúz : Martin Šípek
Mahulena: Kateřina Zachová / Terezie Soběslavová
Runa: Valérie ZAWADSKÁ
Nyola: Helena Pěchová
Vratko, Běs 4: Jaroslav Brendl
Stojmír: Ladislav Langr
Radovid: David Skrbek
Prija, Běs 1: Karolína Lišková
Živa, Běs 3: Johana Severová
Pribina, muž 2, Běs 5: Alexander Koukol
Kochan, muž 1, Běs 2: Ondřej Dovalil

DIVADELNÍ SPOLEK JIŘÍ

Ochotnické divadlo se začalo hrát v Poděbradech v bývalé zámecké kapli už v roce 1820. Divadelní spolek Jiří založili místní nadšenci v roce 1861 a počínaje tímto datem se stala jeho činnost nepřetržitou součástí historie města. O dvacet let později získaly Poděbrady přestavbou bývalých dragounských kasáren své první stálé Jiříkovo divadlo. To však v roce 1937 nešťastně vyhořelo. V roce 1942 bylo dokončeno Divadlo Na Kovárně, zbudované rovněž z iniciativy ochotníků, na prvním zámeckém nádvoří a sloužilo městu a hercům celých 45 let. Z důvodu havarijního stavu však musela být budova divadla v roce 1987 uzavřena. Od té doby spolek přežíval více méně symbolicky, i když i v této době vzniklo několik inscenací a různých kulturních pásem. Teprve na přelomu tisíciletí, s příslibem znovuotevření divadla, opět došlo k výraznému oživení činnosti.

Začali jsme pořádat literární happening „24 hodin čtení“, národní přehlídku amatérských divadel FEMAD a Letní divadelní slavnosti. Jsme v Poděbradech nejstarší hrdé občanské sdružení, které od vzniku nikdy nepřerušilo svou činnost, a stále nově tvoříme pro obyvatele města, ve kterém žijeme.

Novodobá činnost spolku se traduje od roku 2000 uvedením inscenace Deset malých černoušků, v té době ještě na zámecké zahradě. Od otevření zrekonstruovaného Divadla Na Kovárně v lednu 2001 následuje přímo smršť jednotlivých inscenací nejrůznějšího žánru. Nevyhýbáme se ani spolupráci s profesionálními umělci, jako jsou Otakar Brousek ml., Ivan Klička, Pavel Trávníček, Lumír Olšovský, Igor Bareš, Leoš Noha a Valerie Zawadská.

21 srpna @ 20:30
20:30 — 21:40 (1h 10′)

Otáčivé hlediště

Ladislav Langr

Budeme rádi za každé sdílení. :-)